Posts Tagged "بازاریابی"

تبلیغات چیست؟ (بخش دوم)

تبلیغات چیست؟ مفهوم تبلیغات بطور عجیبی با بازاریابی آمیخته است. تبلیغات جزئی از فرآیند بازاریابی یک محصول و یا خدمت بشمار می رود. به بیان ساده می توان گفت تبلیغات یعنی رساندن یک پیام در مورد محصول و یا یک خدمت از طریق رسانه های مختلف برای متقاعد کردن مخاطبان بالقوه برای خرید آن محصول و یا خدمت. در تبلیغات معمولاً اهداف متفاوتی دنبال می شود که در زیر به بخشی از آنها اشاره می کنیم: آگاهی مشتریان در مورد محصولات و یا خدمات جدید آگاه کردن مشتریان از طرز کار و یا قیمت جدید یک محصول ایجاد تصویری روشن و قدرتمند از کسب و کار ترغیب مشتریان به خرید محصول تشویق مشتری برای اتخاذ تصمیم خرید فوری محصول و یا خدمت و … از دیدگاه جایگاه تبلیغات در مقایسه با بازاریابی، می توان تبلیغات را زیر مجموعه بازاریابی و در کنار ابزارهای دیگر آن از جمله روابط عمومی، پیشبرد فروش، فروش شخصی و بازاریابی مستقیم دانست. تبلیغات بیشتر بر روان مشتری برای ترجیح دادن یک برند خاص تمرکز دارد و بازاریابی بر کل فرآیند اعم از تبلیغات، فروش، توزیع و … احاطه دارد. اکنون به این می پردازیم که یک تبلیغ موثر چه ویژگی هایی دارد: خلاق، ابتکاری و…

ادامه مطلب