نمایش 1 نتیجه (ها)

قوانین و مقررات

نماینده بابت فروش پنل های کاربری هیچ مبلغی به شرکت پرداخت نمی کند و تمامی سود برای خودش می باشد. نمایندگان قادر به ایجاد بسته های مختلف با سطوح دسترسی متفاوت و قیمت گذاری متنوع می باشند . به تعرفه پیامک پنل نمایندگی طبق قانون مصوب مجلس شورای اسلامی ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده …