Posts Tagged "مشاغل صنعتي"

مشاغل صنعتي

نیروی انسانی مهم ترین عامل پیروزی و موفقیت در هر زمینه ای است . هر فرد برای انجام فعالیت به دو بال دانش و انگیزه نیاز دارد . در شرایط امروز اغلب کارکنان با حداقل دانش لازم برای تصدی مشاغل پذیرفته می شوند و در ضمن خدمت می توانند آموزش های تکمیلی را نیز فرا گیرند. – امکان ارسال پیام اطلاع رسانی به کارکنان و خانواده های آنها ؛ – امکان برقراری ارتباط سریع و دو طرفه با کارکنان ؛ – ارسال پیام تبریک به کارکنان در مناسبت های مختلف ؛ – امکان برگزاری مسابقه میان کارکنان ؛ – قابلیت دریافت انتقادات و پیشنهادات کارکنان ؛ – اعلام میزان حقوق یا پاداش در نظر گرفته شده برای کارکنان؛ – اطلاع رسانی کارکنان از جلسات فوق العاده و اعلام تغییرات در برنامه ها. -ارسال پیام تبریک تولد و یا ازدواج بصورت نام هر شخص برروی گوشی همراه کارکنان و بسیاری امکانات دیگر…

ادامه مطلب