نمایش 1 نتیجه (ها)

مدارس

امکانات سیستم ارسال پیام کوتاه شرکت پارسیان ویژه مدارس : – آگاه نمودن دانش آموزان از زمان امتحانات ؛ – امکان ارسال پیام جهت هماهنگی بین ساعات آموزشی برای آگاهی والدین از وضعیت آموزش دانش آموزان ؛ – سازماندهی و گروه بندی دانش آموزان از طریق سامانه ارسال و دریافت پیامک ؛ – برگزاری نظر …