نمایش 1 نتیجه (ها)

آپدیت های بهمن ماه

آپديت هاي انجام شده در هفته گذشته به شرح زير مي باشد: ١. اخطار اتمام شارژ در بخش تنظيمات مديريتي، ٢. اطلاع از پاسخ تيكت با sms و ايميل، ٣. پيامك تراكنش هاي مستقيم نمايندگاني كه درگاه مستقل ثبت نموده اند، ٤. وب سرويس ارسال منطقه اي كشوري و كدپستي، ٥. اضافه نمودن ١٠ شهر …