نمایش 1 نتیجه (ها)

آپدیت های فروردین هم انجام شد

آپديت های انجام شده این ماه به شرح زير می باشد:  درج دلیل رد درخواست در زمان سفارش خطوط اختصاصی    امکان مشاهده درخواست های خدماتی نمودن خطوط کاربران    درج تخفیف ویژه در زمان ساخت کاربر    ارسال ردیفی در ماژول ارسال از روی نقشه   واحد فنی فطرس