مزایای سامانه

خانه مزایای سامانه

آنچه کاربری و نمایندگی ویژه فطرس را با سایر سامانه ها متمایز می کند:

http://icons.iconarchive.com/icons/icojam/blue-bits/256/symbol-check-icon.png مناسب ترین تعرفه خرید پیامک و خطوط اختصاصی

http://icons.iconarchive.com/icons/icojam/blue-bits/256/symbol-check-icon.png امکان کاهش تعرفه پس از افزایش ترافیک

http://icons.iconarchive.com/icons/icojam/blue-bits/256/symbol-check-icon.png تخفیف ویژه جهت خرید رنجی خطوط

http://icons.iconarchive.com/icons/icojam/blue-bits/256/symbol-check-icon.png پشتیبانی 24 ساعته از طریق تماس تلفنی و ارسال تیکت پشتیبانی!

http://icons.iconarchive.com/icons/icojam/blue-bits/256/symbol-check-icon.png اتصال به تمام اپراتورهای پیامکی

http://icons.iconarchive.com/icons/icojam/blue-bits/256/symbol-check-icon.png عدم دریافت تمدید سالیانه

http://icons.iconarchive.com/icons/icojam/blue-bits/256/symbol-check-icon.png امکان ثبت نام آنلاین برای تمام نمایندگان به صورت رایگان

http://icons.iconarchive.com/icons/icojam/blue-bits/256/symbol-check-icon.png امکان درج لوگو، نمایه و ثبت ترمینال مجزا برای هر نماینده

http://icons.iconarchive.com/icons/icojam/blue-bits/256/symbol-check-icon.pngا تعامل نزدیک با نمایندگان

http://icons.iconarchive.com/icons/icojam/blue-bits/256/symbol-check-icon.png خطوط رند اشتراکی از تمامی اپراتورها به صورت رایگان

http://icons.iconarchive.com/icons/icojam/blue-bits/256/symbol-check-icon.png عدم نیاز به اتصال درگاه بانکی و سرمایه گذاری نماینده

http://icons.iconarchive.com/icons/icojam/blue-bits/256/symbol-check-icon.png فعال بودن شارژ آنلاین برای تمامی سطوح کاربری و نمایندگی و واریز سود به حساب نماینده