خطوط اختصاصی

خانه خطوط اختصاصی

 قابل توجه تمامی کاربران و نمایندگان، خطوط 1000 و 5000 در شماره های 12،13 و 14 رقمی رایگان می باشد.

قیمت خطوط 1000

نوع خط انتخابی (تومان) غیر انتخابی (تومان)
خط 14 رقمی 30.000 13.500
خط 13 رقمی 70.000 35.000
خط 12 رقمی 140.000 70.000
خط 11 رقمی 270.000 140.000
خط 10 رقمی 400.000 180.000
خط 9 رقمی 500.000 250.000
خط 8 رقمی 700.000 350.000

   قیمت خطوط 2000

نوع خط قیمت (تومان)
خط 12 رقمی 200.000
خط 11 رقمی 400.000
خط 10 رقمی 500.000
خط 9 رقمی 700.000
خط 8 رقمی 1.200.000

   قیمت خطوط 3000

نوع خط قیمت (تومان)
خط 14 رقمی 12.000
خط 12 رقمی 80.000
خط 10 رقمی 100.000
خط 9 رقمی استعلام
خط 8 رقمی استعلام

 


  قیمت خطوط 5000

نوع خط قیمت (تومان)
خط 14 رقمی رایگان
خط 13 رقمی 25.000
خط 12 رقمی 45.000
خط 11 رقمی 70.000
خط 10 رقمی 100.000
خط 9 رقمی 150.000
خط 8 رقمی تماس بگیرید

تبصره 1: خرید رنجی خطوط شامل تخفیف ویژه می گردد. جهت اطلاع از شرایط و قیمت، با واحد فروش تماس حاصل فرمایید.