امکــانات سامانه

  بخش ارسال

http://icons.iconarchive.com/icons/icojam/blue-bits/256/symbol-check-icon.png ارسال سریع   http://icons.iconarchive.com/icons/icojam/blue-bits/256/symbol-check-icon.png ارسال از دفترچه های تلفن   http://icons.iconarchive.com/icons/icojam/blue-bits/256/symbol-check-icon.png دکل های BTS ایرانسل http://icons.iconarchive.com/icons/icojam/blue-bits/256/symbol-check-icon.png ارسال بر اساس جنسیت و سن   http://icons.iconarchive.com/icons/icojam/blue-bits/256/symbol-check-icon.png ارسال منطقه ای ایرانسل http://icons.iconarchive.com/icons/icojam/blue-bits/256/symbol-check-icon.png ارسال کدپستی کشوری    http://icons.iconarchive.com/icons/icojam/blue-bits/256/symbol-check-icon.png  ارسال منطقه ای کشوری http://icons.iconarchive.com/icons/icojam/blue-bits/256/symbol-check-icon.png ارسال کدپستی تهران و کرج   http://icons.iconarchive.com/icons/icojam/blue-bits/256/symbol-check-icon.png ارسال از فایل CSV   http://icons.iconarchive.com/icons/icojam/blue-bits/256/symbol-check-icon.png ارسال مشاغل http://icons.iconarchive.com/icons/icojam/blue-bits/256/symbol-check-icon.png ارسال بین المللی   http://icons.iconarchive.com/icons/icojam/blue-bits/256/symbol-check-icon.png ارسال کارت ویزیت    http://icons.iconarchive.com/icons/icojam/blue-bits/256/symbol-check-icon.png ارسال نظیر به نظیر http://icons.iconarchive.com/icons/icojam/blue-bits/256/symbol-check-icon.png مدیریت پیام های زمان دار   http://icons.iconarchive.com/icons/icojam/blue-bits/256/symbol-check-icon.png نقشه کدپستی —————————————————————————

  گزارشات ارسال

http://icons.iconarchive.com/icons/icojam/blue-bits/256/symbol-check-icon.png پیام های تکی   http://icons.iconarchive.com/icons/icojam/blue-bits/256/symbol-check-icon.png پیام های گروهی   http://icons.iconarchive.com/icons/icojam/blue-bits/256/symbol-check-icon.png منطقه ای ایرانسل http://icons.iconarchive.com/icons/icojam/blue-bits/256/symbol-check-icon.png کارت های ویزیت http://icons.iconarchive.com/icons/icojam/blue-bits/256/symbol-check-icon.png جستجوی پیشرفته   http://icons.iconarchive.com/icons/icojam/blue-bits/256/symbol-check-icon.png پیام های خودکار سیستمی http://icons.iconarchive.com/icons/icojam/blue-bits/256/symbol-check-icon.png درخواست های وب سرویس —————————————————————————

پیام های پیشفرض

http://icons.iconarchive.com/icons/icojam/blue-bits/256/symbol-check-icon.png ساخت پیام پیشفرض http://icons.iconarchive.com/icons/icojam/blue-bits/256/symbol-check-icon.png مشاهده پیام های پیشفرض  http://icons.iconarchive.com/icons/icojam/blue-bits/256/symbol-check-icon.png مدیریت گروه ها —————————————————————————

 دفترچه تلفن

http://icons.iconarchive.com/icons/icojam/blue-bits/256/symbol-check-icon.png مدیریت گروه ها  http://icons.iconarchive.com/icons/icojam/blue-bits/256/symbol-check-icon.png جستجو  http://icons.iconarchive.com/icons/icojam/blue-bits/256/symbol-check-icon.png افزودن شماره جدید  http://icons.iconarchive.com/icons/icojam/blue-bits/256/symbol-check-icon.pngمدیریت فیلد های اضافی —————————————————————————

 پاسخگویی خودکار

http://icons.iconarchive.com/icons/icojam/blue-bits/256/symbol-check-icon.png ایجاد سیستم هدیه http://icons.iconarchive.com/icons/icojam/blue-bits/256/symbol-check-icon.png مدیریت سیستم های هدیه http://icons.iconarchive.com/icons/icojam/blue-bits/256/symbol-check-icon.png اضافه کردن پاسخ دستی http://icons.iconarchive.com/icons/icojam/blue-bits/256/symbol-check-icon.png لیست پاسخ های دستی http://icons.iconarchive.com/icons/icojam/blue-bits/256/symbol-check-icon.png پیام های دریافتی http://icons.iconarchive.com/icons/icojam/blue-bits/256/symbol-check-icon.png سیستم نوبت دهی http://icons.iconarchive.com/icons/icojam/blue-bits/256/symbol-check-icon.png لیست نوبت ها http://icons.iconarchive.com/icons/icojam/blue-bits/256/symbol-check-icon.png ایجاد سیستم ایمیل http://icons.iconarchive.com/icons/icojam/blue-bits/256/symbol-check-icon.png لیست سیستم ایمیل ————————————————————————

 مسابقات

http://icons.iconarchive.com/icons/icojam/blue-bits/256/symbol-check-icon.png افزودن مسابقه    http://icons.iconarchive.com/icons/icojam/blue-bits/256/symbol-check-icon.png لیست مسابقه ها    http://icons.iconarchive.com/icons/icojam/blue-bits/256/symbol-check-icon.png گراف آماری     http://icons.iconarchive.com/icons/icojam/blue-bits/256/symbol-check-icon.png قرعه کشی ————————————————————————

مدیریت رویدادها

http://icons.iconarchive.com/icons/icojam/blue-bits/256/symbol-check-icon.png اضافه کردن تبریکات   http://icons.iconarchive.com/icons/icojam/blue-bits/256/symbol-check-icon.png مدیریت تبریکات     http://icons.iconarchive.com/icons/icojam/blue-bits/256/symbol-check-icon.png اضافه کردن اخطاریه http://icons.iconarchive.com/icons/icojam/blue-bits/256/symbol-check-icon.png مدیریت اخطاریه ها      http://icons.iconarchive.com/icons/icojam/blue-bits/256/symbol-check-icon.png اضافه کردن اقساط (اخطار ماهانه)    http://icons.iconarchive.com/icons/icojam/blue-bits/256/symbol-check-icon.png مدیریت اقساط ———————————————————————

صندوق انتقادات و پیشنهادات

http://icons.iconarchive.com/icons/icojam/blue-bits/256/symbol-check-icon.png تعریف واحد و بخش ———————————————————————

نظرسنجی

http://icons.iconarchive.com/icons/icojam/blue-bits/256/symbol-check-icon.png افزودن نظرسنجی     http://icons.iconarchive.com/icons/icojam/blue-bits/256/symbol-check-icon.png لیست نظرسنجی     http://icons.iconarchive.com/icons/icojam/blue-bits/256/symbol-check-icon.png گراف آماری ———————————————————————

خدمات هوشمند

http://icons.iconarchive.com/icons/icojam/blue-bits/256/symbol-check-icon.png هشدار دهنده      http://icons.iconarchive.com/icons/icojam/blue-bits/256/symbol-check-icon.png انتقال دهنده (Divert)      http://icons.iconarchive.com/icons/icojam/blue-bits/256/symbol-check-icon.png کنترل پنل از طریق موبایل ———————————————————————

 خدمات وب سرویس

http://icons.iconarchive.com/icons/icojam/blue-bits/256/symbol-check-icon.png مدیریت پاسخ از URL      http://icons.iconarchive.com/icons/icojam/blue-bits/256/symbol-check-icon.png مدیریت Remote Database       http://icons.iconarchive.com/icons/icojam/blue-bits/256/symbol-check-icon.png خدمات وب سرویس ———————————————————————

مدیریت همکاران

http://icons.iconarchive.com/icons/icojam/blue-bits/256/symbol-check-icon.png ثبت همکار جدید       http://icons.iconarchive.com/icons/icojam/blue-bits/256/symbol-check-icon.png مدیریت همکاران ———————————————————————

مدیریت

http://icons.iconarchive.com/icons/icojam/blue-bits/256/symbol-check-icon.png کاربر جدید    http://icons.iconarchive.com/icons/icojam/blue-bits/256/symbol-check-icon.png مدیریت کاربران     http://icons.iconarchive.com/icons/icojam/blue-bits/256/symbol-check-icon.png قیمت گذاری http://icons.iconarchive.com/icons/icojam/blue-bits/256/symbol-check-icon.png ویرایش اطلاعات تماس      http://icons.iconarchive.com/icons/icojam/blue-bits/256/symbol-check-icon.png تغییر لوگوی پنل      http://icons.iconarchive.com/icons/icojam/blue-bits/256/symbol-check-icon.png تراکنش ها http://icons.iconarchive.com/icons/icojam/blue-bits/256/symbol-check-icon.png ثبت دامنه     http://icons.iconarchive.com/icons/icojam/blue-bits/256/symbol-check-icon.png ثبت ترمینال بانکی     http://icons.iconarchive.com/icons/icojam/blue-bits/256/symbol-check-icon.png قیمت بسته های آنلاین http://icons.iconarchive.com/icons/icojam/blue-bits/256/symbol-check-icon.png ثبت نام های آنلاین ———————————————————————

عملیات حساب

http://icons.iconarchive.com/icons/icojam/blue-bits/256/symbol-check-icon.png شارژ حساب       http://icons.iconarchive.com/icons/icojam/blue-bits/256/symbol-check-icon.png گزارشات مالی      http://icons.iconarchive.com/icons/icojam/blue-bits/256/symbol-check-icon.png ویرایش اطلاعات کاربری      http://icons.iconarchive.com/icons/icojam/blue-bits/256/symbol-check-icon.png تغییر رمز عبور ———————————————————————

پشتیبانی

http://icons.iconarchive.com/icons/icojam/blue-bits/256/symbol-check-icon.png ارسال تیکت پشتیبانی      http://icons.iconarchive.com/icons/icojam/blue-bits/256/symbol-check-icon.png ارسال تیکت به کاربران     http://icons.iconarchive.com/icons/icojam/blue-bits/256/symbol-check-icon.png مشاهده تیکت ها http://icons.iconarchive.com/icons/icojam/blue-bits/256/symbol-check-icon.png  پیشنهاد شما         http://icons.iconarchive.com/icons/icojam/blue-bits/256/symbol-check-icon.pngbackup ———————————————————————

1 نظر جدید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *